Kezdőoldal Szolgáltatások Növényápolás

Növényápolás

Növényápolás szolgáltatásaink a parkfenntartás, tetőkert fenntartás során jelentenek elsősorban költséghatékony segítséget ügyfeleinknek. Az egyes szolgáltatás elemek ugyanakkor a parképítés előkészítő munkálataiban is megtalálhatók. Egy bozótos területen létesítendő park esetében nyilvánvalóan szükséges a fakivágás, bozótírtás illetve tuskómarás. Mégis, ahogy az elnevezésből is következik a növényápolás és ahhoz kapcsolódó megoldások a parkfenntartás és tetőkert gondozása során kerülnek előtérbe. A növények egészsége a záloga annak, hogy egy park, vagy tetőkert sokáig be tudja tölteni a neki szánt szerepet. A szakszerűen és megfelelő gépparkkal végzett növényápolás több megközelítésből is segíti a park egészségét és fenntartását. Ez lehet mechanikai védelem és beavatkozás, vegyi védelem és a szükséges technológiák megfelelő időben történő és szakszerűen kivitelezett megvalósítása. Ebből is látható, hogy több olyan is pont van, ahol egy megfelelően telepített park vagy tetőkert veszélybe kerülhet ha nem professzionálisan gondozzák.

Fásítás

Egy kert sem statikus képződmény. A parképítés során a növények formája és igényei alapján kerülnek kialakításra a park textúráját kiadó növénycsoportok. Azonban bármennyire is professzionális a növényvédelem, az egyéb kertészeti szolgáltatások előfordulhat, hogy a növények egy részét pótolni kell. A fák a viharkárnak leginkább kitett növények egy parkban. Annál is inkább, mivel nagyobb arányban fordulnak elő a parkban, mint a kertben, az zöldterületek eltérő funkciója miatt. A fásítás olyan szolgáltatás, amely akár új park telepítésénél, vagy meglévő park fenntartásánál is megfogalmazódhat igényként. A növény igényeinek megfelelő talajszerkezet és minőség, valamint ültetőgödör kialakítását követően az “I”-re a pontot az ültetés teszi fel. A már meglévő növények és ökoszisztéma sértetlenségének biztosításával kivitelezett fásítás az új telepítés sikerét is döntően befolyásolja és további költségektől kíméli meg a Grassmaster Kft. partnereit.

Növényvédelem

A park, tetőkert hosszútávú fennmaradásának egyik legfontosabb kritériuma a megfelelően megválasztott technológiával és módszertannal végrehajtott növényvédelem. A növényeket károsíthatják különböző betegségek, illetve mechanikai behatások, valamint külső kártevők. Ezek ellen kell a növényvédelem során hatásosan fellépni mechanikai és vegyi eszközökkel. A viharok, rongálások okozta károsodásokat nehéz megelőzni, de hatásukat a jól megtervezett, és kivitelezett parképítés képes minimalizálni a növényvédelem pedig ezt tovább erősíteni. Az egészséges növények, mechanikai védelemmel ötvözve sokáig képesek betölteni funkciójukat egy park zöld szövetében. A növényvédelem szakszerű akkor, ha a telepített fák, gyep egészségét úgy őrzi meg, hogy a környezet terhelését eközben minimalizálja. A Grassmaster Kft. szakember gárdája és korszerű gépparkja erre is garanciát jelent.

Tuskómarás

A kivágott fák talajban maradó részei nem csak balesetvédelmi szempontból lehetnek veszélyesek, hanem gócpontjaivá válhatnak a park többi növényére is potenciális veszélyt jelentő betegségeknek, fertőzéseknek. Esztétikailag sem javítják a park képét, és meggátolják újabb növény telepítését megőrizendő a kert eredeti képének helyreállítását. Ezért fontos a fakivágás, bozótírtás után visszamaradt tuskók eltávolítása. A munkafolyamat kapcsán fel kell mérni előzetesen a szükséges biztonsági intézkedéseket és a munkagépek számára rendelkezésre álló teret. A cél a lehető legkisebb rombolással, a park élővilágának és a környék lakóinak minimális zavarásával megvalósítani a tuskómarás feladatát.

Bozótirtás

Az elhanyagolt terület parkosítása, vagy meglévő park nem megfelelő gondozása teheti szükségessé a bozótírtást. A helytelenül kiválasztott, telepített, vagy gondozott növények egy idő után túlburjánzanak. Ezzel pedig nem csak az életteret veszik el a többi dísznövény elől, hanem a park egyes funkcióit is blokkolhatják elhódítva a területet egy játszóparkból, gyökeret verve a tereptárgyakban. Ezek később komoly helyreállítási költséget róhatnak a fenntartó, kivitelező cégre, intézményre. Ha mégis megtörtént az elbozótosodás, érdemes menteni a még menthetőt. A bozót által benőtt eszközök megmentését, a haszon- és dísznövények újból a parkba történő integrálását a bozótirtás megtervezésekor érdemes belekalkulálni a munkafolyamatokba, a kivitelezés gyakorlati megvalósításába. Fontos még a meglévő növényzet védelme is.

Ágdarálás

A levágott, metszett részek közül el kell távolítani a betegeket, a többi jól hasznosítható ledarálva, talajtakaróként. Az ágdarálás során a nyesedék térfogata a tizedére esik össze, így olcsóbban és egyszerűbben szállítható, vagy komposztálható. Mivel kevesebb helyet foglal, így a komposztáló tér is gazdaságosabban kialakítható. A zöldhulladék mulcsként is hasznosítható. Ezzel nem csak értékes tápanyagokat juttatunk vissza a talajba, a növények számára, hanem a parkfenntartás költségeit is csökkenthetjük, mivel a mulcsozott talajon kevesebb gyomírtás és talajjavítása szükséges. 

Metszés

A metszés kettős célt szolgál. Egyrészt a növény megfelelő formájának kialakítását, másrészt az idény jelleggel szükséges ritkítást. Minden növény természetes képessége, hogy fajtájára jellemző lombkoronát nevel. Ugyanakkor egy parkban más szempontok is érvényesülnek. A park képe, használhatósága, funkciója megköveteli a növények formálását. Másrészt a parkfenntartás egyéb munkálatainak kivitelezhetőségét is biztosítják, mint amilyen például a növényvédelmi anyagok megfelelő terítése a növényen. A tél végi, tavasz eleji metszés során a forma alakításon túl az elhalt növényi részek eltávolítása, a leszáradt ágak metszése történik, míg tavasz végén, nyár elején a zöldmetszés a növény befulladását, a hőgutát hivatott megelőzni, valamint a lombforma megőrzését.

Gallyazás

A fakivágás teljes növény kivágását jelenti, addig a gallyazás során a fa, cserje megmenthető, illetve megmentése a cél. Gallyazás indokolható művelet, ha a park átalakítása során új növények kerülnek telepítésre és ezek megerősödéséhez szükséges átmenetileg tér, ám a későbbiekben az új telepítés a már meglévő növényzettel együtt képezi majd a park új, zöld szövetét. A beteg, sérült, balesetveszélyes ágak eltávolítása balesetmegelőzést is szolgál, amellett, hogy megakadályozza azt, hogy a sérült, beteg növényi rész további betegségek melegágya legyen, és a betegség tovább terjedjen a fa többi részén, vagy a park más növényeire is.

Fakivágás

Elsősorban park vagy kert építése és fenntarása során válhat szükségessé a fakivágás. Az telepítést megelőzően a terület megtisztítása indokolhatja fakivágás elvégzését beteg, veszélyes vagy invazív fa fajták esetén. Olyan növények is kivágásra kerülhetnek, amelyek valamely újonnan telepítendő növény útjában vannak, vagy hátráltatják fejlődését, növekedését, esetleg valamely tervezett tereptárgy helyén állnak. Ez esetben a végső megoldás a növény kivágása, ha megmenthető, akkor javasolt inkább áttelepítése. A fakivágás veszélyeit nem kell hosszasan ecsetelnünk, akár épített, vagy telepített környezetre, akár ember életre nézve is fokozott óvatosságot és szakértelmet követel meg. Egy parkfenntartás során a növényzet egészségi állapotának figyelemmel kísérése és megőrzése is kiemelt feladat. A beteg, károsodott vagy viharkárral érintett növények, növényi részek szakszerű eltávolítása is részét képezi a Grassmaster Kft. szolgáltatásainak.